کانال تلگرام عرفان و حکمت
عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

قلاش

انتشار: سه‌شنبه ۵ جمادی‌الاولی ۱۴۳۶ - بروزرسانی: شنبه ۶ رجب ۱۴۳۶

قلّاش در اصطلاح عرفان به کسی گویند که از دنیا دل بریده است و از هیچ چیز و هیچ کس جز محبوب باکی ندارد. (قلاش و قلندر هم معنایند یا معنايی نزدیک به هم دارند.)

(سیر و سلوک (طرحی نو در عرفان عملی شیعی))

قلاش در غزلیات حافظ:

ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کشتا در به در بگردم قلاش و لاابالی
از چار چیز مگذر گر عاقلی و زیرکامن و شراب بی‌غش معشوق و جای خالی

قلاش در غزلیات شاه نعمت الله ولی :

از فنا بگذر و بقا را جوکه بقا را هم از فنا یابی
ذوق در عاشقی و قلاشی استذوق از زاهدی کجا یابی
همدم جام می شو ای عاشقتا نصیبی ز ذوق دریابی

وهمچنین:

مو نمی گنجد میان ما و یارعشق در جانست و جانان در کنار
رند و قلاشیم ای زاهد برولا ابالی ایم ساقی می بیار

در دیوان شمس مولوی:

گریزانست این ساقی از این مستان ناموسیاگر اوباش و قلاشی مخور پنهان و پیدا خور
حریفان گر همی‌خواهی چو بسطامی و چون کرخیمخور باده در این گلخن بر آن سقف معلا خور

اصطلاحات مرتبط

مربوط به دسته های: اصطلاحات عرفانی - زبان سلوک -