عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

بایزید بسطامی

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵ - بروزرسانی: جمعه ۱۹ ربیع‌الاول ۱۴۳۹

بایزید بسطامی ملقب به سلطان العارفين اول كسی است كه دربارة مقامات «فناء في الله» و وحدت شخصيه، سخنان عميق‌تری دارد. پيروان او را ازآن‌روی كه نام وی «طيفور» بود، «طيفوريه» مي‌گويند. مطابق سخن مشهور، بايزيد در سال ۲۶۱ق وفات يافت.

عظمت او در عرفان به‌حدي است كه شخصي مثل جنيد بغدادي كه شيخ و سيد طايفه صوفيان به‌حساب مي‌آيد، دربارة او مي‌گويد: ابويزيد در ميان ما، مانند جبرئيل در ميان ملايكه است. از همين رو «سلطان العارفين» لقب گرفته است.


مربوط به دسته های: قرن اول تا چهارم هجری -