عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

خواجه نصیر الدین طوسی

خواجه نصیر الدین طوسی در میان عالمان شیعی جایگاهی مخصوص داشته است و تا چند قرن بزرگان شیعه از وی با تعبیر «افضل‌المتأخرین» یا «افضل‌ المتقدمین و المتأخرین» یاد می‌کردند. علامه حلی که مدتی شاگردی خواجه طوسی را درجوانی نموده است چنین می‌فرماید که وی نه فقط در علوم عقلی، بلکه در علوم نقلی نیز سرآمد اهل عصر خود بود.

مطالب مرتبط

عناوین دیگر این نوشتار
  • خواجه نصیر الدین طوسی (عنوان اصلی)
  • خواجه نصیر
  • خواجه نصیرالدین طوسی
  • خواجه نصیرالدین
  • خواجه نصیر الدین
  • خواجه نصیر طوسی