عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

معرفی مکتب عرفانی نجف - خطر سلوک بدون استاد - (جلسه چهارم)

سلسله جلسات معرفی مکتب عرفانی نجف، حجة الاسلام والمسلمین تولائی، جلسه چهارم، خطر سلوک خودسر، بعلت پرخطر بودن مسیر عرفان می‌توان از راه دیگری معرفت کسب کرد؟

معرفی مکتب عرفانی نجف - خطر سلوک بدون استاد - (جلسه چهارم)
  • بررسی یکی از مهمترین آفات سلوک الی الله.
  • آیا وادی عرفان پر خطر است؟
  • بهتر نیست برای شناخت خداوند متعال دنبال راهی جز عرفان باشیم؟

مطالب بیشتر: استاد - آفات عملی سیر و سلوک - شیخ احمد احسائی -مرحوم انصاری - مرحوم سید هاشم حداد.

فهرست جلسات:

معرفی مکتب عرفانی نجف - تعریف عرفان - (جلسه اول)
معرفی مکتب عرفانی نجف - عرفان و تصوف - (جلسه دوم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - فطری بودن عرفان، بزرگان مکتب - (جلسه سوم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - خطر سلوک بدون استاد - (جلسه چهارم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - از دیدگاه مقام معظم رهبری - (جلسه پنجم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - هدف فناء ذاتی - (جلسه ششم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - تجلی ذاتی - (جلسه هفتم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - تجلی ذاتی و میرزا جواد آقا ملکی تبریزی - (جلسه هشتم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - تجلی ذاتی و میرزا جواد آقا ملکی تبریزی - (جلسه نهم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - تجلی ذاتی - (جلسه دهم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - تجلی ذاتی و علامه طباطبایی - (جلسه یازدهم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - تجلی ذاتی و علامه طهرانی - (جلسه دوازدهم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - معرفت نفس - (جلسه سیزدهم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - ولایت - (جلسه چهاردهم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - عشق و محبت - (جلسه پانزدهم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - تولی و تبری - (جلسه شانزدهم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - ضرورت استاد - (جلسه هفدهم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - ضرورت استاد حی - (جلسه هجدهم)
مطالب جدید