کانال تلگرام عرفان و حکمت
عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

مقام

انتشار: دوشنبه ۱ صفر ۱۴۳۶ - بروزرسانی: پنج‌شنبه ۷ جمادی‌الاولی ۱۴۳۶

سالك كه به درجه‌ای از درجات سلوك همانند توكل، تسلیم، رضا و ... می‌رسد، اگر در آن درجه دارای ثبات باشد، آن درجه برای او «مقام» محسوب می‌گردد و اگر آن درجه ملكه نشده، بلكه به صورت حالِ گذرا برای او تحقق دارد، «حال» به حساب می‌آید.

مقام را مقام گفته‌اند:‌ «لإقامۀ السالك فیه»؛ «بدان خاطر كه سالك در آن مقیم است»

و حال را حال نامیده‌اند: «لإمكان ان یحول السالك عنه»(اصطلاحات الصوفية كاشانی، صص۸۷ و ۸۸.)؛ «بدان علت كه سالك از آن می‌گذرد».

سید شریف جرجانی می‌گوید:

«المقام فی اصطلاح اهل الحقیقۀ عبارۀ عما یتوصّل الیه بنوع تصرّف و یتحقق به بضرب تطّلبٍ و مقاساۀ تكلّفٍ، فمقام كلّ واحدٍ موضعُ اقامته عند ذلك» (معجم المصطلحات الصوفية، ص۱۶۶.)؛

«مقام در نزد عارفان عبارت از جایگاهی است كه با نوعی تصرف بدان دستیابی حاصل می‌شود و با گونه‌ای از طلب شدید و ریاضت محقق می‌گردد. بنابراین مقام هركس همان جاست كه در آن مقیم است».

(سیر و سلوک (طرحی نو در عرفان عملی شیعی))

مطالب مرتبط

مربوط به دسته های: زبان سلوک - اصطلاحات عرفانی -