عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

مرحله

انتشار: جمعه ۲۲ ذی‌الحجه ۱۴۳۵- بروزرسانی: دوشنبه ۲۷ شوال ۱۴۴۰

مرحله در لغت، مسافت یک روز راه است که مسافر طی می‌کند و عبارت است از دو منزل یعنی دو بَرید و در اصطلاح مجموع چند منزل را که دارای احکام همانند هستند، مرحله می‌نامند و به همین اعتبار به هر یک از عوالم مرحله می‌گویند (سیر و سلوک منسوب به علامه بحرالعلوم، ص ۲۳(پاورقی)).


اصطلاحات مرتبط: اصطلاحات عرفانی، مقام، منزل، منازل سیر و سلوک، تعداد منازل سیر و سلوک، احکام مشترک منازل سیر و سلوک.

مربوط به دسته های:زبان سلوک - اصطلاحات عرفانی -