عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتپرسش پاسختماس با ما
تلگرام

مرحله

انتشار: جمعه ۲۲ ذی‌الحجه ۱۴۳۵

مرحله در لغت، مسافت یك روز راه است كه مسافر طی می‌كند و عبارت است از دو منزل یعنی دو بَرید و در اصطلاح مجموع چند منزل را كه دارای احكام همانند هستند، مرحله می‌نامند و به همین اعتبار به هر یك از عوالم مرحله می‌گویند [۱]. (سیر و سلوک (طرحی نو در عرفان عملی شیعی)) .

پانویس

۱. سير و سلوك منسوب به علامه بحرالعلوم، ص ۲۳(پاورقی).

مربوط به دسته های:زبان سلوک - اصطلاحات عرفانی -