عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه هفتم)

شرح کتاب شریف روح مجرد، یادنامه موحّد عظیم و عارف کبیر، حضرت حاج سیّد هاشم موسوی حدّاد، به قلم حضرت علامه طهرانی قدّس سرُّهما، تدریس توسط توسط حجةالاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد حسن وکیلی. جلسه هفتم، چرا انسان‌های کامل پس از رفتن از دنیا، کمتر به عالم کثرت توجه می‌کنند؟

شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه هفتم)

پاسخ به شبهات پنج‌گانهٔ عدم ضرورت نیاز به استاد سلوکی.

سوالات مرتبط با شبههٔ اول:

  • علت مراجعهٔ علامه آیة الله حسینی طهرانی به یک آهنگر
  • آیا می‌توان انسان غیر کامل را به عنوان استاد سلوکی انتخاب کرد؟
  • معیار استفاده از فتوحات مکیهٔ ابن‌عربی و مثنوی مولوی

شبههٔ دوم: چرا انسان مستقل، در مسیر حرکت به سمت خدا باید از یک انسان دیگر تبعیت کند؟

شبههٔ سوم: چگونه کسی که مشاهدات باطنی دارد، به یک فقیه اهل ظاهر مراجعه کند؟‌

شبههٔ چهارم: چرا باید بعد از فوت استاد سلوکی، به استاد دیگری مراجعه کرد؟

شبههٔ پنجم: چرا بعضی از اولیاء الله مانند آقای انصاری همدانی، استاد نداشته‌اند؟

مباحث محتوایی این صوت:

  • چرا انسان‌های کامل پس از رفتن از دنیا، کمتر به عالم کثرت توجه می‌کنند؟
  • علت واقعی نیاز به امام حیّ در همهٔ دوران‌ها چیست؟
  • تفاوت میزان دستگیری اولیای حیّ نسبت به اولیای از دنیا رفته

فهرست جلسات:

شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه اول)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه دوم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه سوم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه چهارم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه پنجم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه ششم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه هفتم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه هشتم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه نهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه دهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه یازدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه دوازدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه سیزدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه چهاردهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه پانزدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه شانزدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه هفدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه هجدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه نوزدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه بیستم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه بیست و یکم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه بیست و دوم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه بیست و سوم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه بیست و چهارم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه بیست و پنجم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه بیست و ششم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه بیست و هفتم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه بیست و هشتم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه بیست و نهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه سی‌ام)

تمامی جلسات شرح کتاب روح مجرد استاد وکیلی صوت همراه با موضوعات.

مطالب جدید