عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه دوازدهم)

شرح کتاب شریف روح مجرد، یادنامه موحّد عظیم و عارف کبیر، حضرت حاج سیّد هاشم موسوی حدّاد، به قلم حضرت علامه طهرانی قدّس سرُّهما، تدریس توسط توسط حجةالاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد حسن وکیلی. جلسه دوازدهم، علت مخالفت آقا سیدابوالحسن اصفهانی با بزرگان حکمت و عرفان در نجف.

شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه دوازدهم)

چگونگی ادراک و شعور نفوس اطفال و میزان تأثیرپذیری آنها از محیط.

نحوهٔ ظهور و بروز اتفاقات عوالم قبل از خلقت در نفوس افراد.

میزان بهره‌مندی نفوس کودکان از مجالس مذهبی و مراسم حج.

بررسی حالات توحیدی و علمی آقا سیدحسن مَسقَطی از قدمای تلامیذ آقای قاضی.

علت مخالفت آقا سیدابوالحسن اصفهانی با بزرگان حکمت و عرفان در نجف.

جهل مرکب تفکیکی‌ها عامل ایستادن آنها در برابر مصداق توحید است.

روش صحیح تدریس در حوزه: معقول یا منقول؟

سیاست نفوذ استعمار در گرفتن تفسیر قرآن و حکمت و عرفان از حوزه‌های علمیه در زمان انقلاب مشروطه.

اساسی ترین فرق حوزه‌های علمیّه شیعه و حوزه‌های علمیّه عامّه.

فهرست جلسات:

شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه اول)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه دوم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه سوم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه چهارم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه پنجم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه ششم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه هفتم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه هشتم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه نهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه دهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه یازدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه دوازدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه سیزدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه چهاردهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه پانزدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه شانزدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه هفدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه هجدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه نوزدهم)

تمامی جلسات شرح کتاب روح مجرد استاد وکیلی صوت همراه با موضوعات.

مطالب جدید