عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

وراز

وراز به معنای مراد، محبت حق جلّ و علا باشد که در دل ایشان مخفی است و علی الدوام صمم و بکم هستند.

(رساله میر سید علی همدانی در شرح مرادات حافظ)


اصطلاحات مرتبط: ساقی، تردامن، قلاش، شاهد، اهل طامات، استاد ازل.