عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

علم جفر

علم جفر علمی است که بوسیلۀ آن می‌توان امور غیبیه را کشف نمود و از اوضاع و حوادث خبر داد، علم جفر واقعی نزد أمیرالمؤمنین و پس از ایشان نزد أئمه علیهم السلام بوده و آن‌ها این علم را به برخی از خواص که دارای مقام طهارت باطنی بودند تعلیم داده و از تعلیم به نا اهلان به شدّت منع می‌کردند. این علم امروزه نیز یافت می‌شود ولی معمولا به صورت ناقص بوده و نمیتوان از آن مغیبات را به صورت قطعی کشف نمود.

فهرست
  • ↓۱- علت نام گذاری این علم به جفر
  • ↓۲- ارزش و اعتبار علم جفر
  • ↓۳- مقایسۀ عرفان با علوم غریبه
  • ↓۴- پانویس

علت نام گذاری این علم به جفر

اصول و اساس علم جفر را بر روى پوستى نوشته‌اند، و جفر به معنى پوست گوسفند است، فلهذا علم مكتوب درون آن به نام‌ جَفْر نامگذارى شده است.

ارزش و اعتبار علم جفر

اصول و قواعد جَفْر، اصول و قواعد صحيح و متقنى بوده است كه از آن مى‌توانستند استكشاف امور غيبيّه و حل مسائل مشكله را بنمايند و از اوضاع و حوادث خبر دهند، ولى چون اطلاع بر اسرار و مغيبات نياز به نفوس طاهره دارد لهذا اختصاص به ائمه عليهم السلام داشته است؛ و آنان به بعضى از خواص خود كه داراى مقام طهارت باطنى شده بودند و فقط آن را در اطلاع بر امور حسنه و خيريّه استعمال مى‌كردند تعليم مى‌نمودند، و از تعليم به نااهل يعنى آنان كه داراى طهارت نفس نشده بودند اجتناب مى‌نمودند، و به شدت از استعمال آن منع و تحذير مى‌فرمودند. علم جفر واقعى نزد مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام بود، و پس از آن حضرت نزد امامان شيعه عليهم السلام. و امروزه نيز علم جَفْر يافت مى‌شود، ولى چون ناقص است استكشاف حتمى از آن به دست نمى‌آيد. و شايد صحيح آن نزد بعضى از نفوس مطهّره باشد كه از اطلاع عموم دور مى‌باشند.

مقایسۀ عرفان با علوم غریبه

حقير قبل از تشرف به نجف اشرف نزد يكى از دانشمندان ورزيده و متبحّر در علوم غريبه از احضار ارواح و علم رَمْل و جفر در طهران‌[۱] مدت قريب يك ماه به تعلم علم رَمْل پرداختم. او به من بسيار علاقمند بود و مى‌خواست پس از پايان رَمْل علم جَفْر را نيز بياموزد و اصرارى هم بر اين داشت. مى‌گفت: من اولاد ذكور ندارم و مى‌ترسم بميرم و همه اين علوم من ضايع گردد.

حقير ديدم فرا گرفتن علم رَمْل به طور كامل دو سال وقت لازم دارد، تا چه برسد به جَفْر كه مهم‌تر و مشكلتر است. و قصد من اين علوم نيست. اين علوم مرا از مقصد اصلى كه عرفان الهى است باز مى‌دارد. ما اگر صد سال هم عمر كنيم و همه را در راه عرفان و شناخت معبود مصرف كنيم، تازه كم آورده‌ايم، چگونه كه عمر خود را در راه تحصيل به مغيبات به هدر بدهيم. فلهذا آن درس را ترك گفتم، و علّت ديگر آنكه‌ در وقت فرا گرفتن اين علم، ديدم در خود احساس تاريكى مى‌كنم و سنگينى قلب آزار مى‌دهد.

اين جانب دنبال كيميا هم نرفتم و يكى از أعاظم روزى خواست به حقير كيميا بدهد قبول ننمودم؛ چرا كه ديدم براى حقير جز اتلاف عمر و سرگرمى به امور ماديّه و دنيويّه ما حصلى در بر ندارد.

سيّد ابن طاووس در «كشف المحجّة» از جمله وصاياى او نسبت به دو فرزندش على و محمّد اين است كه: «من شما را وصيّت مى‌نمايم كه دنبال تحصيل علم كيميا نرويد! دنبال تحصيل علم معرفت و خداشناسى برويد كه آن كيمياى حقيقى مى‌باشد. جدّ شما أمير المؤمنين عليه السّلام داراى علم كيميا بود، ولى ابداً ديده نشد كه بدان عمل نمايد. او دنبال كيمياى واقعى رفت و به عرفان خدا رسيد. شما هم فرزندان او هستيد، بايد از او پيروى نمائيد!»

مطالب مرتبط: کتاب جفر، مصحف علی علیه السلام، کتاب جامعه، لوح فاطمه سلام الله علیها، مصحف فاطمه سلام الله علیها، علم بلایا و منایا.

پانویس

۱. مرحوم مغفور خلد آشيان آقا ميرزا ابو تراب عرفان