عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

تفاوت عرفان با حکمت متعالیه در بحث کمال موجودات در چیست؟

در حکمت متعالیه کمال موجودات را حرکت از مرتبه دانی به مرتبه عالی می‌دانند و موجودات با حرکت به سوی خداوند سعه وجودی پیدا می‌کند. اما در فضای عرفانی چیزی به اسم سیر و حرکت به این معنی وجود ندارد. عرفا بجای حرکت جوهری صحبت از تجدد امثال داشتند.

مطالب جدید