عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

معاد جسمانی

فهرست
  • ↓۱- معاد جسمانی
  • ↓۲- تناسخ و معاد جسمانی
  • ↓۳- معاد جسمانی در داستان حضرت ابراهیم
  • ↓۴- فایل‌های مرتبط
  • ↓۵- پانویس

معاد جسمانی

تناسخ و معاد جسمانی

متن اصلی: تناسخ و معاد جسمانی - نویسنده: استاد حجة الاسلام و المسلمین علی امینی نژاد

از جمله بحث‌هایی که در عقاید اقوام مختلف بشری مطرح است، ‌مسئله تناسخ است به نحوی که به عقیدهٔ بعضی از محققان بزرگ، هیچ قومی را نمی‌توان یافت که ادعای تناسخ در آن راه نیافته باشد. [۱] ولی باید دانست که عارفان مسلمان تناسخ را بر دو قسم می‌دانند، تناسخ باطل و تناسخ حق. تناسخ باطل آن است که ارواح انسان‌ها پس از مفارقت از بدن‌ها به بدن‌های انسانی یا حیوانی دیگری در همین عالم مادّه ملحق شود و تناسخ حق آن است که ارواح آدمیان پس از مفارقت به بدن‌های مثالی و برزخی تعلق بپذیردکه همان معاد جسمانی می‌باشد.

معاد جسمانی در داستان حضرت ابراهیم

متن اصلی: معاد جسمانی در داستان حضرت ابراهیم - نویسنده: حاج شیخ محمد حسن وکیلی

فایل‌های مرتبط

پانویس

۱. اسفار، ج۹، ص ۶:...«قیل: ما من مذهب الا و للتناسخ فیه قدمٌ راسخ»؛ قطب‌الدین شیرازی، شرح حکمة الاشراق، طبع سنگی، ص ۴۷۷.