عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

تناسخ

انتشار: شنبه ۲۸ رمضان ۱۴۳۵- بروزرسانی: دوشنبه ۹ جمادی‌الثانیه ۱۴۳۶

تناسخ و معاد جسمانی

متن اصلی: تناسخ و معاد جسمانی - نویسنده: استاد حجة الاسلام و المسلمین علی امینی نژاد

از جمله بحث‌هایی که در عقاید اقوام مختلف بشری مطرح است، ‌مسئله تناسخ است به نحوی که به عقیدهٔ بعضی از محققان بزرگ، هیچ قومی را نمی‌توان یافت که ادعای تناسخ در آن راه نیافته باشد. [۱] ولی باید دانست که عارفان مسلمان تناسخ را بر دو قسم می‌دانند، تناسخ باطل و تناسخ حق. تناسخ باطل آن است که ارواح انسان‌ها پس از مفارقت از بدن‌ها به بدن‌های انسانی یا حیوانی دیگری در همین عالم مادّه ملحق شود و تناسخ حق آن است که ارواح آدمیان پس از مفارقت به بدن‌های مثالی و برزخی تعلق بپذیردکه همان معاد جسمانی می‌باشد.

پانویس

۱. اسفار، ج۹، ص ۶:...«قیل: ما من مذهب الا و للتناسخ فیه قدمٌ راسخ»؛ قطب‌الدین شیرازی، شرح حکمة الاشراق، طبع سنگی، ص ۴۷۷.

مربوط به دسته های:جهان شناسی عرفانی -