عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

حارث محاسبی

انتشار: دوشنبه ۱۲ رجب ۱۴۳۵
فهرست

حارث محاسبی

وي استاد جنيد بغدادي است. در علوم ظاهر و باطن مهارت داشته است و نوشته‌هاي فراواني مثل رغائب و الرعايه لحقوق الله دارد. عطار در تذكرة‌ الاولياء مي‌نويسد: «راز تسميه او به محاسبي به‌جهت شدت توجه او به محاسبة نفس بوده است. [۱] او در سال ۲۴۳ق وفات كرد».

مقالات مرتبط

پانویس

۱. عطار نيشابوري، تذكرة الاولياء، ص۲۷۲.

مربوط به دسته های: قرن اول تا چهارم هجری -