عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

سری سقطی

انتشار: شنبه ۵ شوال ۱۴۳۵
فهرست

سری سقطی

كنیه‌اش را در « تاریخ گزیده » ابوالحسن و در « مجالس المؤمنین » و « نفحات الانس » ابوالحسین نامیده‌اند.

سري شاگرد معروف كرخي و دايي جنيد و استاد اوست.در تصوف و عرفان و زهد و تقوی به جایی رسید كه او را امام اهل تصوف خواندند. گفته مي‌شود: اول كسي كه در توحيد، ترتيب مقامات و احوال عارفان سخن گفته است، اوست. جنيد درباره او مي‌گويد: «عابدتر از او نديده‌ام».[۱]

ابتدای حال وی آن بود كه روزی معروف كرخی با كودكی یتیم به دكان او آمد، سری را فرمود كه كودك را جامه بپوشان. سری چنان كرد. معروف او را دعا فرمود و به هر مقام كه رسید از بركت دعای معروف بود. اوایل كار در بازار بغداد سقط فروشی می‌كرد و بدین جهت او را سقطی می‌خواندند.

شیخ عطار حكایت كند كه شیخ سری گفت: روزی بازار بغداد آتش گرفت. كسی نزد من آمد و گفت: دكان تو نسوخت. گفتم: الحمدالله، و از گفتن این كلام، در حال به علت سودجویی برای خود در قبال خلق نادم و پشیمان شدم، و تاكنون سی سال است كه از گفتن آن الحمدالله استغفار می‌كنم.

سری سقطی در بازار بغداد می‌نشست و دكانی داشت و هیچ چیز در دكان نبود كه بفروشد ولكن پرده‌ای از آن دكان آویخته بود و پس پرده نماز می‌كرد. وقتی كسی از جبل الكلام به زیارت وی به نشان بازار آمد تا به دكان وی رسید و آن پرده برگرفت، بعد از سلام، سری سقطی را گفت: فلان پیر از جبل‌الكلام تو را سلام گفته است. سری گفت: وی از اینجا رفته است. در كوه رفتن مردی نبوَد، مرد باید به میان بازار در میان مردمان به خدای مشغول باشد و یك لحظه دل او از خدا غافل نشود.

از سخنان اوست:

عارف آفتاب‌صفت است كه بر همه عالم بتابد و زمین‌شكل است كه بار همه موجودات بكشد و آب‌نهاد است كه زندگانی دل‌های همه بدو بود و آتش رنگ است كه عالم به او روشن گردد. حسن خلق آن است كه خلق را نرنجانی و رنج خلق بكشی، بی كینه و مكافات.

تاریخ وفات او را بعضی ۲۵۳ هجری و برخی ۲۵۱ هجری دانسته اند.

مقالات مرتبط

پانویس

۱. ملاعبدالرحمن جامي، نفحات الانس، ص۵۱.

مربوط به دسته های: قرن اول تا چهارم هجری -