عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

عطار نیشابوری

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- فریدالدین محمد عطار نیشابوری
 • ↓۲- تحول درونی عطار
 • ↓۳- آثار عطار
 • ↓۴- مقالات مرتبط
 • ↓۵- پانویس

فریدالدین محمد عطار نیشابوری

از برجسته‌ترین عارفان اسلامی است. اوج عرفان ادبی، خود را در آثار عطار نشان داده است، آن‌چنان‌كه مولانا سخت تحت تأثیر او و سنایی قرار داشت. در مثنوی می‌گوید:

هفت شهر عشق را عطار گشت

ما هنوز اندر خم یك كوچه‌ایم

وی به احتمال قوی در حمله مغول به نیشابور كه به نقل تاریخ با خاك یك‌سان شد و هیچ سكنه‌ای در آن نماند، به سال ۶۱۸ق به شهادت رسید. البته برخی همچون جامی، تاریخ وفات او را سال ۶۲۷ق نوشته‌اند. [۱]

تحول درونی عطار

جامی در چگونگی تحول درونی عطار می‌نویسد:

«روزی درویشی بر دكان عطار روی آورد و چند بار از او طلبی كرد، ولی عطار توجهی ننمود، درویش گفت: ای خواجه! تو چگونه خواهی مرد؟! عطار گفت: چنان‌كه تو خواهی مرد. درویش گفت: تو همچون من می‌توانی مرد؟! عطار گفت: بلی. درویش كاسه‌ای چوبین داشت، زیر سر نهاد و گفت: الله! و جان بداد. این واقعه سبب تغییر حال عطار شد». [۲]

آثار عطار

عطار آثار فراوانی دارد؛ الهی‌نامه، اسرارنامه، جواهر‌نامه، خسرونامه، مصیبت‌نامه، مختار‌نامه و منطق‌الطیر یا مقامات الطیور كه از شاهكارهای ادبی جهان است.

مقالات مرتبط

پانویس

۱. ر.ك: عطار نیشابوری، مقدمة تذكرة الاولیاء، ص۴۰؛ هانری كربن، تاریخ فلسفة اسلامی، ص۴۰۷.

۲. عبدالرحمن جامی، نفحات الانس، ص۵۹۷.

مربوط به دسته های: قرن هفتم و هشتم هجری -