عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

عطار نیشابوری

فهرست
  • ↓۱- فریدالدین محمد عطار نیشابوری
  • ↓۲- تحول درونی عطار
  • ↓۳- آثار عطار
  • ↓۴- مقالات مرتبط
  • ↓۵- پانویس

فریدالدین محمد عطار نیشابوری

از برجسته‌ترین عارفان اسلامی است. اوج عرفان ادبی، خود را در آثار عطار نشان داده است، آن‌چنان‌كه مولانا سخت تحت تأثیر او و سنایی قرار داشت. در مثنوی می‌گوید:

هفت شهر عشق را عطار گشت

ما هنوز اندر خم یك كوچه‌ایم

وی به احتمال قوی در حمله مغول به نیشابور كه به نقل تاریخ با خاك یك‌سان شد و هیچ سكنه‌ای در آن نماند، به سال ۶۱۸ق به شهادت رسید. البته برخی همچون جامی، تاریخ وفات او را سال ۶۲۷ق نوشته‌اند. [۱]

تحول درونی عطار

جامی در چگونگی تحول درونی عطار می‌نویسد:

«روزی درویشی بر دكان عطار روی آورد و چند بار از او طلبی كرد، ولی عطار توجهی ننمود، درویش گفت: ای خواجه! تو چگونه خواهی مرد؟! عطار گفت: چنان‌كه تو خواهی مرد. درویش گفت: تو همچون من می‌توانی مرد؟! عطار گفت: بلی. درویش كاسه‌ای چوبین داشت، زیر سر نهاد و گفت: الله! و جان بداد. این واقعه سبب تغییر حال عطار شد». [۲]

آثار عطار

عطار آثار فراوانی دارد؛ الهی‌نامه، اسرارنامه، جواهر‌نامه، خسرونامه، مصیبت‌نامه، مختار‌نامه و منطق‌الطیر یا مقامات الطیور كه از شاهكارهای ادبی جهان است.

مقالات مرتبط

پانویس

۱. ر.ك: عطار نیشابوری، مقدمة تذكرة الاولیاء، ص۴۰؛ هانری كربن، تاریخ فلسفة اسلامی، ص۴۰۷.

۲. عبدالرحمن جامی، نفحات الانس، ص۵۹۷.

مربوط به دسته های:قرن هفتم و هشتم هجری -