کانال تلگرام عرفان و حکمت
عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

اصطلاح کون در عرفان

انتشار: پنج‌شنبه ۲ ذی‌القعده ۱۴۳۵ - بروزرسانی: چهارشنبه ۹ رمضان ۱۴۳۷
منبع: حکمت عرفانی؛ تحریری از درس‌های عرفان نظری استاد سید یدالله یزدان‌پناه صفحه 544 و 545

واژه «کون» یکی از اصطلاحات عرفانی است،که ناظر به نظام هستی می‌باشد؛ در این نوشتار این واژه را مورد توجه و بررسی قرار می‌دهيم.

واژه «کون» در عرفان

اين لفظ در اصطلاحات فلسفي به دو معنا به کار رفته است؛

 • گاهي مراد از «کون» تنها در عالم ماده و در مقابل واژه «فساد» به کار مي‌رود، لذا عالم ماده را عالم «کون و فساد» مي‌نامند.
 • لکن اصطلاح ديگر «کون» مساوي با مطلق وجود است و شامل واجب و ممکنات مي‌شود.

اما در واژگان عرفاني، اصطلاح «کون» تنها در حيطه‌هاي تعيني و آن هم منحصراً در تعينات خلقی به کار رفته است. عرفا همه آنچه را که به قول «کُنْ» تحقق مي‌يابد، «کون» مي‌گويند، بنابراين همه ماسواي حق‌تعالي در تعابير عرفا «کون» است، اما ذات حق و تعين اول و ثانی که ماسواي حق، محسوب نمي‌شوند، «کون» نمي‌باشند. از همين رو واژه «کون» در مقايسه با اصطلاح اول فلسفي اعم است و همه مراتب تعين‌هاي خلقي اعم از ماده و مثال و عقل را شامل مي‌شود، ولي در مقايسه با اصطلاح دوم فلسفي اخص آن است و شامل واجب‌الوجود نمي‌شود.

محقق قيصري در اين رابطه و با اشاره به اصطلاح دوم فلسفي، مي‌گويد:

الکون في اصطلاح هذه الطايفة عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث أنّه حق وان کان مرادفاً للوجود المطلق عند اهل النظر.[۶۶۴]

«کون» در اصطلاح عرفا، عبارت است از وجود عالم از آن جهت که عالم است نه از آن حيث که حق است، گرچه همين واژه از نظر فلاسفه مرادف با وجود مطلق باشد.

نوشتار‌های مرتبط

عناوین دیگر این نوشتار
 • اصطلاح کون در عرفان (عنوان اصلی)
 • واژه کون در عرفان
 • واژة «کون» در عرفان
مربوط به دسته های: جهان شناسی عرفانی -