عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه یازدهم)

شرح کتاب شریف روح مجرد، یادنامه موحّد عظیم و عارف کبیر، حضرت حاج سیّد هاشم موسوی حدّاد، به قلم حضرت علامه طهرانی قدّس سرُّهما، تدریس توسط توسط حجةالاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد حسن وکیلی.جلسه یازدهم، چگونه نفس اطفال خردسال خود را نورانی کنیم؟

شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه یازدهم)

اطاعت و امتثال و جنبهٔ عبودیت، باید هدف اصلی زیارت باشد نه رسیدن به حال خوش.

اصل و اساس قضاوت دربارهٔ حکومت اسلامی، جنبهٔ ارتباط امّت به خداوند و حرکت مردم به سوی خداست.

راه خدا بدون ابتلاء و مشقّات ممکن نیست.

ارادهٔ اولیاء الهی مصلحت ساز است و ولیّ خدا با اراده کردن، منشاء اثر در عالم می‌شود.

حقیقت استخاره کردن چیست؟ چگونه امور خود را به خداوند بسپاریم؟

چگونه نفس اطفال خردسال خود را نورانی کنیم؟

نفس مجرد و ادراک شعور کودکان مانند مغناطیس، نورانیت حقائق را درک می‌کند.

رحلت اطفال در دوران کودکی، بعضاً موت اختیاری و انتخابی است!

فهرست جلسات:

شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه اول)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه دوم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه سوم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه چهارم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه پنجم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه ششم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه هفتم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه هشتم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه نهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه دهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه یازدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه دوازدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه سیزدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه چهاردهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه پانزدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه شانزدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه هفدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه هجدهم)
شرح کتاب روح مجرد - استاد وکیلی - (جلسه نوزدهم)

تمامی جلسات شرح کتاب روح مجرد استاد وکیلی صوت همراه با موضوعات.

مطالب جدید