عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
مقاله
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > مقاله > ناآشنایی شیخ احمد احسائی با قواعد فلسفی

ناآشنایی شیخ احمد احسائی با قواعد فلسفی

انتشار: سه‌شنبه ۱۷ رمضان ۱۴۳۵

یکی از اسباب مخالفت با حکمت، ناآشنائی با اصطلاحات و قواعد آن است.

شیخ احمد احسائی به عنوان مؤسس فرقۀ شیخیه از مخالفین حکمت و عرفان است که شواهد بسیاری بر ناآشنایی او با قواعد ابتدائی این علوم الهی وجود دارد.

نویسنده: آیت‌الله حسن زادۀ آملی

منبع: هزار و یک کلمه، ج۱، کلمۀ ۳۴

فهرست
 • ↓۱- ناآشنایی شیخ احمد احسائی با قواعد فلسفی

ناآشنایی شیخ احمد احسائی با قواعد فلسفی

اتفاق افتاد كه حكيم ملا على نورى و شيخ احمد احسائى با فتحعلى شاه قاجار نشسته بودند، فتحعلى شاه امارت اصفهان را به فرهاد ميرزا كه ملقب به معتمد الدوله بود واگذار كرد، فقال الاحسائى طاعناً على القاعدة العقلية القويمة من أن معطي الشي‌ء واجد له و لا يكون فاقدا له: «بمقتضى معطى الشي‌ء لا يكون فاقدا له لا بدّ أن يكون المَلِك- يعنى به فتحعلى شاه- اصفهان إذ فوّضه إلى معتمد الدولة»؛ و قال الحكيم النوري في جوابه: ما فوّض الملك بناء اصبهان إليه بل فوّض سلطنته إليه، و الملك واجد لها الآن ايضا».

از اين گونه حرف ياد شده در مؤلفات شيخ احسائى بسيار ديده مى‌شود كه گواهى مى‌دهند انّه كان ممّن لم يعتبروا القواعد الحكمية.