عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

هجویری

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵ - بروزرسانی: دوشنبه ۱۱ شعبان ۱۴۳۸

ابوالحسن علی‌بن‌عثمان‌بن‌ابی‌علی الجلابی هجویری (م ۴۷۰ ه.ق)

وی معاصر ابوسعید ابی‌الخیر است و از عارفانی است كه سفرهای بسیار كرده و مشایخ فراوان دیده است. از میان آثار او تنها كشف المحجوب باقی مانده است. این اثر اعتبار ویژه‌ای دارد و نخستین كتاب دایرة‌المعارفی در تصوف و عرفان، به زبان فارسی است. هجویری این كتاب را در اواخر عمر خود و در لاهور پاكستان نگاشته است. وفات او در سال ۴۷۰ ق روی داده است.

مربوط به دسته های: قرن پنجم و ششم هجری -