عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

عبد الرزاق کاشانی

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵ - بروزرسانی: پنج‌شنبه ۲۹ ربیع‌الثانی ۱۴۳۶

ملاعبدالرزاق قاسانی یا کاشانی متوفی ۷۳۵ هجری قمری عارف و فیلسوف قرن هشتم است.

ملاعبدالرزاق قاسانی یا کاشانی (م ۷۳۵)

در میان محققان عرفان نظری در قرن هفتم، چهار نفر یعنی ابن‌عربی و قونوی و جندی و فرغانی نقش اساسی در کل عرفان نظری داشته‌اند، اما در قرن هشتم شاهد ظهور فیلسوفان عارف و عارفان فیلسوف هستیم که قدرت فلسفی آنها، موجب استحکام خاصی برای عرفان اسلامی شده است، از جمله این شخصیت‌ها عبدالرزاق کاشانی است. وی علاوه بر مقام نظری و فلسفی، صاحب کشف است و به گفته خودش پس از مجاهدات و ریاضات فراوان «وحدت شخصیه وجود» ابن‌عربی و حقانیت آن بر او منکشف شده است. [۱] و در همین موضوع بین او و معاصرش علاءالدوله سمنانی که از مخالفان وحدت وجود بود مکاتبات و مجادلاتی روی داد و کاشانی به اشکالات سمنانی در این موضوع که اساس عرفان نظری و پایة اعتقادات ابن‌عربی است، پاسخ گفت.

کاشانی آثار فراوان و مهمی دارد، تفسیر تأویلات که به ابن‌عربی نسبت می‌دهند، از آن اوست، شرح فصوص الحکم، اصطلاحات الصوفیة و شرح معروف او بر منازل السائرین مورد استفاده محققان است.

پانویس

۱. عبدالرحمن جامی، نفحات الأنس، ص ۴۸۸.

عناوین دیگر این نوشتار
 • عبد الرزاق کاشانی (عنوان اصلی)
 • عبدالرزاق کاشانی
 • عبد‌الرزاق کاشانی
مربوط به دسته های: قرن هفتم و هشتم هجری -