عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

شهاب الدین ابوحفص عمر سهروردی

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- شهاب‌الدین ابوحفص عمر سهروردی
 • ↓۲- مقالات مرتبط
 • ↓۳- پانویس

شهاب‌الدین ابوحفص عمر سهروردی

وی غیر از شهاب‌الدین سهروردی، فیلسوف اشراقی و صاحب كتاب حكمة ‌الاشراق است. مشهورترین اثر او عوارف المعارف می‌باشد. و در سال ۶۳۲ق درگذشت.

استاد شهید مطهری درباره وی می‌گوید: سعدی شیرازی و كمال‌الدین اسماعیل اصفهانی ـ شاعر معروف‌ـ از مریدان او بوده‌اند.[۱]

سعدی در مورد او می‌گوید:

مرا شیخ دانای مرشد شهاب

دو اندرز فرمود بر روی آب

یكی اینكه در نفس خودبین مباش

دگر آنكه در جمع بدبین مباش

مقالات مرتبط

پانویس

۱. مرتضی مطهری، كلیات علوم اسلامی، ج۲، ص۱۱۶.

مربوط به دسته های: قرن هفتم و هشتم هجری -