عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

روز اول رجب

از کارهای مهم در روز اول رجب، روزه، نماز سلمان و دعای روز اول ماه رجب که در اقبال سید قدّس سرّه روایت شده، می‌باشد.

روز اول‌ رجب

متن اصلی: روز اول ماه رجب در کلام مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی - نویسنده: آیةالله میرزا جواد ملکی تبریزی

مهمترین اعمال این روز روزه، نماز سلمان و قرائت دعای مخصوص این روز می‌باشد.

روزه ماه رجب بسیار مورد تاکید قرار گرفته، از پیامبر گرامی اسلام پرسیدند:اگر کسی توان روزه نداشته باشد چگونه می تواند ثواب آن را بدست آورد؟ حضرت فرمودند:

برای هر روز قرص نانی صدقه بدهد. قسم به کسی که جانم بدست اوست، اگر هر روز اینطور صدقه بدهد، به آنچه گفتم و بیش از آن می‌رسد.

سؤال کردند اگر کسی نتوانست صدقه دهد چه کند؟ حضرت فرمودند:

هر روز ماه رجب این تسبیح را بخواند:«سبحان الإله الجلیل سبحان من لا ینبغی التسبیح إلا له سبحان الأعزّ الأکرم سبحان من لبس العزّ و هو له أهل»

عناوین دیگر این نوشتار
  • روز اول رجب (عنوان اصلی)
  • روز اول ماه رجب