کانال تلگرام عرفان و حکمت
عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
مقاله
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > مقاله > روز اول ماه رجب در کلام مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

روز اول ماه رجب در کلام مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

انتشار: شنبه ۲۴ رجب ۱۴۳۵ - بروزرسانی: دوشنبه ۱۵ شعبان ۱۴۳۷
نویسنده: آیةالله میرزا جواد ملکی تبریزی
منبع: المراقبات ترجمه ابراهیم محدث بندرریگی ٬ صفحه ۱۱۴ تا ۱۱۶

اعمال روز اول ماه‌

از كارهاى مهم در اين روز، روزه، نماز سلمان و دعای روز اول ماه رجب كه در اقبال سيد قدّس سرّه روايت شده، مى‌باشد.

درباره روزه اين ماه روايات معتبرى داريم كه يكى از آنها را نقل مى‌كنيم: شيخ صدوق مى‌گويد: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمودند:

رجب قطعا ماه استوار خداوند است كه هيچ ماهى به احترام و فضل آن نزد خدا نمى‌رسد. در زمان جاهليت نيز مردم آن را بزرگ مى‌دانستند و هنگامى كه اسلام آمد، بزرگى و فضيلت آن را بيشتر نمود. رجب قطعا ماه خدا، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من مى‌باشد. بدانيد كه اگر كسى يك روز رجب را بخاطر ايمان و پاداش الهى روزه بگيرد، سزاوار رضايت بزرگتر خداوند مى‌شود و روزه او در اين روز خشم خدا را خاموش كرده و درى از درهاى آتش را به روى او مى‌بندد. و اگر باندازه پُرى زمين طلا بدهد، بهتر از روزه‌اش نخواهد بود. و اگر روزه‌اش را براى خدا خالص نمايد هيچ خيرى از دنيا مگر نيكى‌هايش پاداش او را كامل نمى‌كند. و موقعى كه شب شد، ده دعاى مستجاب دارد. اگر خواسته دنيايى داشته باشد، خدا به او مى‌دهد و الا خيرهايى براى او ذخيره مى‌كند كه از بهترين چيزهايى است كه اوليا و برگزيدگان خدا آن را در دعاى خود خواسته‌اند.

روايات بسيارى براى روزه روزهاى رجب وارد شده و ثوابهاى بسيار زياد و گرانقدرى را به كسى كه يك روز، دو روز، يا سه روز و به ترتيب تا تمام ماه را روزه بگيرد، وعده داده‌اند. بنابراين كسى كه مى‌خواهد تمام سعى خود را بكار گيرد، بايد تمام ماه را روزه بگيرد تا به سعادت تمام ثوابهاى وارد در هر روز برسد. ولى اگر ماه مصادف با فصل گرما باشد و مزاج و حال او با روزه سازگار نبوده يا عذر شرعى مانند مسافرت يا ميهمانيى كه روزه او براى ميهمان سخت است يا غير اين‌ها، براى او پيش آمد بايد به جايگزين روزه كه در روايتى از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آمده، عمل كند. پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمودند:

كسى كه سى روز از ماه رجب را روزه بگيرد، مناديى از آسمان صدا مى‌زند: اى بنده خدا گذشته‌ات بخشيده شد، در بقيه عمر عمل خود را از نو شروع كن. و خداوند متعال در تمام بهشتها در هر بهشتى، چهل ميليون شهر از طلا به او مى‌دهد، در هر شهر، چهل ميليون كاخ، در هر كاخ چهل ميليون خانه، در هر خانه، چهل ميليون سفره از طلا، بر هر سفره يك ميليون سينى بزرگ، در هر سينى چهل ميليون رنگ غذا و نوشيدنى، با رنگ جداگانه هر كدام از غذاها و نوشيدنيها مى‌باشد، و در هر خانه‌اى چهل ميليون تخت از طلا هست كه هزار ذراع در هزار ذراع [۱] است، بر هر تختى كنيزى از حور العين هست كه هر كدام سيصد هزار زلف نورى دارند و هر كدام از اين زلفها را يك ميليون دختر خدمتكار خردسال حمل نموده و با مشك و عنبر پوشانده‌اند تا روزه‌دار رجب پيش او بيايد. اين‌ها براى كسى است كه تمام رجب را روزه بگيرد.

عرض شد: اى پيامبر خدا كسى كه بعلت ضعف يا مرض، يا زنى كه پاك نباشد و نتواند روزه بگيرد، چه كارى انجام دهد تا به آنچه فرمودى برسد؟ حضرت فرمودند:

براى هر روز قرص نانى صدقه بدهد. قسم به كسى كه جانم بدست اوست، اگر هر روز اينطور صدقه بدهد، به آنچه گفتم و بيش از آن مى‌رسد. زيرا اگر جميع مخلوقات آسمان‌ها و زمين همگى جمع شوند تا مقدار ثواب اين عمل را معين كنند، به يك دهم فضائل و درجاتى كه در بهشتها به آن مى‌رسد، نمى‌رسند.

عرض شد: اى رسول خدا كسى كه نتواند صدقه بدهد چه كارى انجام دهد تا به آنچه فرمودى برسد؟ حضرت فرمودند:

با اين تسبيح در هر روز ماه رجب صد بار خدا را تسبيح مى‌كند تا سى روز تمام شود:«سبحان الإله الجليل سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الأعزّ الأكرم سبحان من لبس العزّ و هو له أهل»

پانویس

۱. هر ذراع بين پنجاه تا هفتاد سانتيمتر است.