عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

روز اول ماه رجب در کلام مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

منبع: المراقبات ترجمه ابراهیم محدث بندرریگی صفحه ۱۱۴ تا ۱۱۶

اعمال روز اول ماه‌

از کارهای مهم در روز اول رجب، روزه، نماز سلمان و دعای روز اول ماه رجب که در اقبال سید قدّس سرّه روایت شده، می‌باشد.

درباره روزه این ماه روایات معتبری داریم که یکی از آنها را نقل می‌کنیم: شیخ صدوق می‌گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند:

رجب قطعا ماه استوار خداوند است که هیچ ماهی به احترام و فضل آن نزد خدا نمی‌رسد. در زمان جاهلیت نیز مردم آن را بزرگ می‌دانستند و هنگامی که اسلام آمد، بزرگی و فضیلت آن را بیشتر نمود. رجب قطعا ماه خدا، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من می‌باشد. بدانید که اگر کسی یک روز رجب را بخاطر ایمان و پاداش الهی روزه بگیرد، سزاوار رضایت بزرگتر خداوند می‌شود و روزه او در این روز خشم خدا را خاموش کرده و دری از درهای آتش را به روی او می‌بندد. و اگر باندازه پُری زمین طلا بدهد، بهتر از روزه‌اش نخواهد بود. و اگر روزه‌اش را برای خدا خالص نماید هیچ خیری از دنیا مگر نیکی‌هایش پاداش او را کامل نمی‌کند. و موقعی که شب شد، ده دعای مستجاب دارد. اگر خواسته دنیایی داشته باشد، خدا به او می‌دهد و الا خیرهایی برای او ذخیره می‌کند که از بهترین چیزهایی است که اولیا و برگزیدگان خدا آن را در دعای خود خواسته‌اند.

روایات بسیاری برای روزه روزهای رجب وارد شده و ثوابهای بسیار زیاد و گرانقدری را به کسی که یک روز، دو روز، یا سه روز و به ترتیب تا تمام ماه را روزه بگیرد، وعده داده‌اند. بنابراین کسی که می‌خواهد تمام سعی خود را بکار گیرد، باید تمام ماه را روزه بگیرد تا به سعادت تمام ثوابهای وارد در هر روز برسد. ولی اگر ماه مصادف با فصل گرما باشد و مزاج و حال او با روزه سازگار نبوده یا عذر شرعی مانند مسافرت یا میهمانیی که روزه او برای میهمان سخت است یا غیر این‌ها، برای او پیش آمد باید به جایگزین روزه که در روایتی از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمده، عمل کند. پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند:

کسی که سی روز از ماه رجب را روزه بگیرد، منادیی از آسمان صدا می‌زند: ای بنده خدا گذشته‌ات بخشیده شد، در بقیه عمر عمل خود را از نو شروع کن. و خداوند متعال در تمام بهشتها در هر بهشتی، چهل میلیون شهر از طلا به او می‌دهد، در هر شهر، چهل میلیون کاخ، در هر کاخ چهل میلیون خانه، در هر خانه، چهل میلیون سفره از طلا، بر هر سفره یک میلیون سینی بزرگ، در هر سینی چهل میلیون رنگ غذا و نوشیدنی، با رنگ جداگانه هر کدام از غذاها و نوشیدنیها می‌باشد، و در هر خانه‌ای چهل میلیون تخت از طلا هست که هزار ذراع در هزار ذراع (هر ذراع بین پنجاه تا هفتاد سانتیمتر است) است، بر هر تختی کنیزی از حور العین هست که هر کدام سیصد هزار زلف نوری دارند و هر کدام از این زلفها را یک میلیون دختر خدمتکار خردسال حمل نموده و با مشک و عنبر پوشانده‌اند تا روزه‌دار رجب پیش او بیاید. این‌ها برای کسی است که تمام رجب را روزه بگیرد.

عرض شد: ای پیامبر خدا کسی که بعلت ضعف یا مرض، یا زنی که پاک نباشد و نتواند روزه بگیرد، چه کاری انجام دهد تا به آنچه فرمودی برسد؟ حضرت فرمودند:

برای هر روز قرص نانی صدقه بدهد. قسم به کسی که جانم بدست اوست، اگر هر روز اینطور صدقه بدهد، به آنچه گفتم و بیش از آن می‌رسد. زیرا اگر جمیع مخلوقات آسمان‌ها و زمین همگی جمع شوند تا مقدار ثواب این عمل را معین کنند، به یک دهم فضائل و درجاتی که در بهشتها به آن می‌رسد، نمی‌رسند.

عرض شد: ای رسول خدا کسی که نتواند صدقه بدهد چه کاری انجام دهد تا به آنچه فرمودی برسد؟ حضرت فرمودند:

با این تسبیح در هر روز ماه رجب صد بار خدا را تسبیح می‌کند تا سی روز تمام شود:«سبحان الإله الجلیل سبحان من لا ینبغی التسبیح إلا له سبحان الأعزّ الأکرم سبحان من لبس العزّ و هو له أهل»