کانال تلگرام عرفان و حکمت
عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > دانشنامه > حاج شیخ محمد حسن وکیلی

حجة الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسن وکیلی

تغییر عنوان از: حاج شیخ محمد حسن وکیلی
انتشار: شنبه ۱۶ جمادی‌الاولی ۱۴۳۶

استاد حجة‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد حسن وکیلی از اساتید دروس خارج اصول [۱] و فلسفۀ حوزۀ علمیه مشهد می‌باشند.

فهرست

آثار


دیدگاه ایشان دربارۀ مکتب تفکیک

حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد حسن وکیلی معتقد است که:

مکتب تفکیک، گرچه با اسم مکتب مشهور شده، ولی در حقیقت یک جریان اجتماعی است، زیرا یک مکتب فکری باید اصول یا نتائج یا روش شناسی خاصی داشته باشد تا حافظ وحدت آن مکتب باشد، ولی در حدود یک قرنی که از تولد مکتب تفکیک گذشته است، نه روش‌شناسی و نه اصول و نتائج مدعیان این مکتب یکسانی نداشته است.

اين جريان تا کنون مراحل گوناگوني را از جهت علمي و عملي پشت سر گذاشته و رويکردهاي مختلفي داشته که نمي‌توان ميان آنها نقطۀ مشترکي يافت مگر: «بي‌اعتنائی به عقل و افراط در استفاده از نقل و مبارزه با فلسفه و عرفان».[۲]

همچنین ایشان برآنند که میان آنچه امروز به نام مکتب تفکیک مشهور است با آنچه مؤسس این مکتب عرضه می‌کرده، فاصله‌هاست:

به هر حال امروز نه از کرامات میرزا که میراث نجف بود در باز ماندگان خبری است و نه از آراء تلفیقی ایشان، آنچه از ایشان مانده فقط داستانهائی است که در اذهان کهول به یادگار است و این به واسطه اصالت نداشتن این مکتب فکری است که قوامش به زهد و کرامت صاحبش بود و شاگردان به عشق آن زهد و کرامت در درس معارف استاد شرکت می جستند نه به شوق استدلالات عمیق و بحثهای علمی دقیق.[۳]

همچنین ایشان مکتب تفکیک را با تقریر حجة‌الاسلام و المسلمین سید جعفر سیدان با چهار نقد مواجه می‌داند:

 • ۱ ـ عدم شناخت صحیح نسبت به جایگاه نقل و ناآشنائی با تاریخ تدوین حدیث شیعه و اموری که برای استفاده از نقل به آن محتاجیم
 • ۲ ـ کوتاهی و قصور در بررسی مدارک نقلی
 • ۳ ـ نگرشی ناصحیح به جایگاه عقل در کشف واقع به اعتقاد به ناکارآمدی آن
 • ۴ ـ کوتاهی و قصور در فهم کلمات حکماء و براهین عقلی (صراط مستقیم، ص 33)

نوشتارهای مرتبط

فایل‌های مرتبط

پانویس

عناوین دیگر این نوشتار
 • حجة الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسن وکیلی (عنوان اصلی)
 • محمد حسن وکیلی
 • استاد وکیلی
 • حاج شیخ محمد حسن وکیلی
 • شیخ محمد حسن وکیلی