عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

عرفان و حکمت (دفتر اول) حاج شیخ محمد حسن وکیلی.pdf

عرفان و حکمت دفتر اول به کوشش حاج شیخ محمد حسن وکیلی مشتمل بر دو بخش: ۱- ‫خواجه نصیرالدین طوسی و عرفان، ۲- عرفان مثبت و شاخصه‌های مکتب عرفانی نجف.

دفتر اول این مجموعه مشتمل بر دو بخش است:

  • بخش اول: در آغاز به گزارشی اجمالی از زندگانی احیاگر بزرگ مکتب تشیع مرحوم‬ ‫خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره می پردازد و سپس گرایش‌های عرفانی مرحوم خواجه‬ ‫را شرح نموده و با شواهدی استوار، به وضوح نشان می‌دهد که وی از معتقدین سرسخت‬ ‫عرفان و توحید قرآنی (وحدت شخصیه وجود) بوده است.‬
  • ‫بخـش دوم: پیرامون بررسـی شـاخصه های عرفـان حقیقی و مثبـت خصوصا مکتب‬ ‫عرفانی نجف می باشد که کاملترین مکتب در مکاتب عرفانی است. با آشنائی با شاخصه‌های‬ ‫عرفان مثبت و خصوصا مکتب نجف می توان مکاتب انحرافی عرفانهای کاذب را محک‬ ‫زد و نیز نقائص برخی از مکاتب عرفانی اسالمی را که نوعا امروزه از آن با نام عرفان کاذب‬ ‫و تصوف باطل یاد می شود شناخت.

مطالب مرتبط