عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتپرسش پاسختماس با ما

معرفی مکتب عرفانی نجف - هدف فناء ذاتی - (جلسه ششم)

سلسله جلسات معرفی مکتب عرفانی نجف، حجة الاسلام والمسلمین تولائی، جلسه ششم، هدف در مکتب عرفانی چیست؟

معرفی مکتب عرفانی نجف - هدف فناء ذاتی - (جلسه ششم)
  • فناء ذاتی هدف مکتب عرفانی نجف.
  • تفاوت هدف مکتب عرفانی نجف با سایر مکاتب عرفانی.
  • کمال انسان ها از نظر مکتب عرفانی نجف.
  • توضیحی مختصر پیرامون فناء فی الله.

مطالب بیشتر: تجلی و ظهور .

فهرست جلسات:

معرفی مکتب عرفانی نجف - تعریف عرفان - (جلسه اول)
معرفی مکتب عرفانی نجف - عرفان و تصوف - (جلسه دوم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - فطری بودن عرفان، بزرگان مکتب - (جلسه سوم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - خطر سلوک بدون استاد - (جلسه چهارم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - از دیدگاه مقام معظم رهبری - (جلسه پنجم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - هدف فناء ذاتی - (جلسه ششم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - تجلی ذاتی - (جلسه هفتم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - تجلی ذاتی و میرزا جواد آقا ملکی تبریزی - (جلسه هشتم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - تجلی ذاتی و میرزا جواد آقا ملکی تبریزی - (جلسه نهم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - تجلی ذاتی - (جلسه دهم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - تجلی ذاتی و علامه طباطبایی - (جلسه یازدهم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - تجلی ذاتی و علامه طهرانی - (جلسه دوازدهم)
معرفی مکتب عرفانی نجف - معرفت نفس - (جلسه سیزدهم)
مطالب جدید