عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

نجم الدین کبری

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- نجم‌الدين كبري ( ـ ۶۱۸ق)

نجم‌الدين كبري ( ـ ۶۱۸ق)

وي از ستارگان بزرگ عرفان است. از جمله كرامات او آن است كه هجوم مغول را پيش‌بيني كرد و گفت: «آتش از جانب مشرق برافروخت كه تا نزديك به مغرب خواهد سوخت». وقتي مغول نزديك خوارزم شدند، برخي از اصحاب خاص خود همچون سعدالدين حمويي را به ترك شهر امر كرد و باقي‌ماندة ياران خود را به جهاد دستور داد و خود نيز ماند و مي‌گفت: در همين‌جا به شهادت مي‌رسم. با ورود مغول، به جهاد با كافران برخاست و در همان معركه به سال ۶۱۸ق به شهادت رسيد.

مربوط به دسته های: قرن هفتم و هشتم هجری -