عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

قیصری

شیخ داود قیصری (م ۷۵۱) از جمله شخصیت‌های مؤثر در عرفان نظری، قیصری است، او شاگرد کاشانی است و شرحی عالی بر فصوص الحکم نگاشته که متن درسی دوره دوم عرفان اسلامی است. قیصری قبل از شرح فصوص مقدمه‌ای در دوازده فصل می‌نگارد که حقاً خود کتابی عالی در عرفان نظری به حساب می‌آید و صدرالمتألهین بسیار به مطالب این مقدمه اهمیت می‌دهد.

مربوط به دسته های:قرن هفتم و هشتم هجری -