عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

قاضی سعید قمی

انتشار: چهارشنبه ۲۸ رجب ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- قاضی سعید قمی ( ـ بعد از ۱۱۰۰ ق)
 • ↓۲- مقالات مرتبط

قاضی سعید قمی ( ـ بعد از ۱۱۰۰ ق)

محمد سعیدبن محمد مفید قمی معروف به قاضی سعید قمی فیلسوف، مجتهد و عارف دوران صفویه بود.

وی شاگرد دو تن از شاگردان صدراست. در حكمت شاگرد ملارجبعلی تبریزی و در علوم دینی و حقیقی شاگرد فیض كاشانی می‌باشد.

مهم‌ترین كار او شرح و تأویل احادیث اهل‌بیت علیهم السلام است. شرح توحید صدوق، اربعین و رسالۀ حقیقت صلوة از جمله آثار اوست. او بین سال‌های ۱۱۰۰ ق تا ۱۱۰۷ق وفات كرده است.

مقالات مرتبط

قاضی سعید قمی و وحدت وجود

مربوط به دسته های: قرن نهم تا چهاردهم هجری -