عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > دانشنامه > عبدالرزاق کاشانی

عبد الرزاق کاشانی

تغییر عنوان از: عبدالرزاق کاشانی
انتشار: چهارشنبه ۸ ذی‌القعده ۱۴۳۵

ملاعبدالرزاق قاسانی یا کاشانی متوفی ۷۳۵ هجری قمری عارف و فیلسوف قرن هشتم است.

ملاعبدالرزاق قاسانی یا کاشانی (م ۷۳۵)

در میان محققان عرفان نظری در قرن هفتم، چهار نفر یعنی ابن‌عربی و قونوی و جندی و فرغانی نقش اساسی در کل عرفان نظری داشته‌اند، اما در قرن هشتم شاهد ظهور فیلسوفان عارف و عارفان فیلسوف هستیم که قدرت فلسفی آنها، موجب استحکام خاصی برای عرفان اسلامی شده است، از جمله این شخصیت‌ها عبدالرزاق کاشانی است. وی علاوه بر مقام نظری و فلسفی، صاحب کشف است و به گفته خودش پس از مجاهدات و ریاضات فراوان «وحدت شخصیه وجود» ابن‌عربی و حقانیت آن بر او منکشف شده است. [۱] و در همین موضوع بین او و معاصرش علاءالدوله سمنانی که از مخالفان وحدت وجود بود مکاتبات و مجادلاتی روی داد و کاشانی به اشکالات سمنانی در این موضوع که اساس عرفان نظری و پایة اعتقادات ابن‌عربی است، پاسخ گفت.

کاشانی آثار فراوان و مهمی دارد، تفسیر تأویلات که به ابن‌عربی نسبت می‌دهند، از آن اوست، شرح فصوص الحکم، اصطلاحات الصوفیة و شرح معروف او بر منازل السائرین مورد استفاده محققان است.

پانویس

۱. عبدالرحمن جامی، نفحات الأنس، ص ۴۸۸.

عناوین دیگر این نوشتار
 • عبد الرزاق کاشانی (عنوان اصلی)
 • عبدالرزاق کاشانی
 • عبد‌الرزاق کاشانی