عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

شیخ محمد کاظم مهدوی دامغانی

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵ - بروزرسانی: دوشنبه ۱۱ شعبان ۱۴۳۸

شیخ محمدكاظم مهدوی دامغانی از شاگردان فاضل میرزا مهدی اصفهانی بود و چنین معروف است كه هم‌مسلك با ایشان بوده ولی گزارشی از تدریس معارف یا نقد فلسفه یا تألیف در این باب از وی در منابع نیامده است.

شیخ محمد كاظم مهدوی دامغانی (۱۳۱۶- ۱۴۰۱ ه.ق)

مرحوم آیت الله شیخ محمد کاظم مهدوی دامغانی در سال ۱۳۱۶ ق در اطراف دامغان متولّد شد و در كودكی والدین خود را از دست داد. پس از فراگیری برخی مقدمات به مشهد مشرّف شد و دروس مقدمات و سطح را تكمیل نموده و در چهارده سال در درس خارج مرحوم آقازاده شركت نمود و هم‌زمان از سنّ بیست سالگی (۱۳۳۶ه.ق) به تدریس سطوح مشغول شد و بیست و چهار سالگی (۱۳۴۰ه.ق) پس از تشرّف میرزا از اولین شركت كنندگان دروس وی بود و ده سال از محضر او استفاده نمود و پس از واقعۀ مسجد گوهرشاد (۱۳۵۶ه.ق) تقریباً فعالیّت‌های خود را به كناری نهاد وی از آیات عظام نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی و آقازاده اجازۀ اجتهاد داشت. وی از شاگردان فاضل میرزا بود و چنین معروف است كه هم‌مسلك با ایشان بوده است ولی گزارشی از تدریس معارف یا نقد فلسفه یا تألیف در این باب از وی در منابع نیامده است.

مربوط به دسته های: اعلام تفکیک -