عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

شیخ محمد باقر ملکی میانجی

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵ - بروزرسانی: شنبه ۲۰ شعبان ۱۴۳۷

شيخ محمد باقر ملكي ميانجي (۱۳۲۴- ۱۴۱۹ ه.ق)

مرحوم آیةاللـه ملکی میانجی [۱] كه زادهٔ آذربايجان است پس از تكميل دروس مقدماتي و بخشي از سطح در آن سرزمين در سال ۱۳۴۹ ه.ق در ۲۵ سالگی به مشهد مشرّف شده و سطوح عالی را نزد مرحوم آقا شیخ هاشم قزوینی و مباحث اعتقادی را نزد مرحوم آقا شیخ مجتبی قزوینی فراگرفت و سپس در درس ميرزا محمد آقازاده و میرزا مهدي اصفهاني شركت كرد و موفق به اخذ اجازهٔ اجتهاد از وي شد.

در سال ۱۳۶۱ ه.ق به آذربايجان بازگشت و پس از هفده سال به قم هجرت نمود و به تدرس خارج اصول و تفسير قرآن پرداخت از آثار او مي‌توان به دورهٔ شش جلدي منهاج البيان في تفسير قرآن و توحيد الامامهٔ اشاره كرد

شخصيت او از آنجا قابل توجه است كه ناشر عقايد ميرزا مهدي اصفهاني در قم بوده‌است و امروزه برخي از كساني كه در اين شهر داعي مكتب تفكيك دارند از شاگردان وي محسوب مي‌شوند.

مرحوم ملكي با وجود تأثر زياد از ميرزا ولي با مسائل فلسفي و فلاسفه بسيار منعطف عمل مي‌نمود و به جاي تندي كردن و انتقاد و كار سلبي، بيشتر به جنبه‌هاي اثباتي و استخراج معارف از كتاب و سنّت پرداخت و اين امر در شاگردان ايشان نيز آشكار است.

پانویس

۱. منبع اصلي اين نوشتار مقدمهٔ كتاب توحيد الامامه است به قلم فرزندش و همچنين يادنامهٔ وي اثر عبدالرحيم اباذري و نیز رك: مكتب تفكيك، ص۳۱۰-۳۱۴

مربوط به دسته های: اعلام تفکیک -