عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

شیخ احمد احسائی

تغییر عنوان از: شیخ احمد احسایی
انتشار: سه‌شنبه ۹ جمادی‌الاولی ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- مذهب و پيروان شيخ احمد احسائی
 • ↓۲- مقالات مرتبط
 • ↓۳- پانویس

مذهب و پيروان شيخ احمد احسائی

مرحوم حاج ملّا هادى سبزوارى حكيم معروف، در بحث أصالة الوجود در شرح منظومه خود حاشيه‌اى مرقوم داشته‌اند كه تمام اساتيد علم و حكمت، روى سخن محقّق سبزوارى را به شيخ أحمد احسائى ميدانند. ترجمه حاشيه «منظومه» اينست:

«هيچيك از حكماء به اصالت وجود و اصالت ماهيّت معتقد نبوده مگر يكى از معاصرين كه اين عقيده را قائل است و قواعد فلسفى را مورد اعتبار قرار نداده و در بعضى از مؤلَّفات خود گفته است:

وجود منشأ كارهاى نيك است و ماهيّت منشأ كارهاى زشت؛ و اين امور اصلى هستند و اولويّت براى اصليّت دارند. بديهى است كه ميدانيد كه شرّ عدمِ مَلكه است؛ و علّت عدم، عدم است و چگونه ماهيّت اعتبارى را توليد مى‌كند. بدانكه براى هر ممكنى زوج تركيبى ماهيّت و وجودى است. و ماهيّت را كلّى طبيعى نيز ميگويند كه در جواب ما هو گفته مى‌شود. و هيچيك از حكماء نگفته‌اند كه ماهيّت و وجود دو اصل هستند؛ چه اين گفته لازمه‌اش اينستكه هر چيزى دو چيز متباينى باشد.» [۱]

مقالات مرتبط

ناآشنایی شیخ احمد احسائی با قواعد فلسفی

اشتباهات شیخیه در رابطه ذات و صفات و معرفةالله، نحوه توجه به ذات در عبادات

پانویس

۱. «شرح منظومه» حاج ملّا هادى سبزوارى، ص ۵، چاپ طهران- ۱۲۹۸ (تعليقه)

عناوین دیگر این نوشتار
 • شیخ احمد احسائی (عنوان اصلی)
 • شیخ احمد احسایی
 • احمد احسائی
 • احمد احسایی