عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

شیخ احمد احسائی

فهرست
  • ↓۱- مذهب و پيروان شيخ احمد احسائی
  • ↓۲- مقالات مرتبط
  • ↓۳- پانویس

مذهب و پيروان شيخ احمد احسائی

مرحوم حاج ملّا هادى سبزوارى حكيم معروف، در بحث أصالة الوجود در شرح منظومه خود حاشيه‌اى مرقوم داشته‌اند كه تمام اساتيد علم و حكمت، روى سخن محقّق سبزوارى را به شيخ أحمد احسائى ميدانند. ترجمه حاشيه «منظومه» اينست:

«هيچيك از حكماء به اصالت وجود و اصالت ماهيّت معتقد نبوده مگر يكى از معاصرين كه اين عقيده را قائل است و قواعد فلسفى را مورد اعتبار قرار نداده و در بعضى از مؤلَّفات خود گفته است:

وجود منشأ كارهاى نيك است و ماهيّت منشأ كارهاى زشت؛ و اين امور اصلى هستند و اولويّت براى اصليّت دارند. بديهى است كه ميدانيد كه شرّ عدمِ مَلكه است؛ و علّت عدم، عدم است و چگونه ماهيّت اعتبارى را توليد مى‌كند. بدانكه براى هر ممكنى زوج تركيبى ماهيّت و وجودى است. و ماهيّت را كلّى طبيعى نيز ميگويند كه در جواب ما هو گفته مى‌شود. و هيچيك از حكماء نگفته‌اند كه ماهيّت و وجود دو اصل هستند؛ چه اين گفته لازمه‌اش اينستكه هر چيزى دو چيز متباينى باشد.» [۱]

مقالات مرتبط

ناآشنایی شیخ احمد احسائی با قواعد فلسفی

اشتباهات شیخیه در رابطه ذات و صفات و معرفةالله، نحوه توجه به ذات در عبادات

پانویس

۱. «شرح منظومه» حاج ملّا هادى سبزوارى، ص ۵، چاپ طهران- ۱۲۹۸ (تعليقه)

عناوین دیگر این نوشتار
  • شیخ احمد احسائی (عنوان اصلی)
  • شیخ احمد احسایی
  • احمد احسائی
  • احمد احسایی