عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > دانشنامه > احمد احسائی

شیخ احمد احسائی

تغییر عنوان از: احمد احسائی
انتشار: شنبه ۲۴ رجب ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- مذهب و پيروان شيخ احمد احسائی
 • ↓۲- مقالات مرتبط
 • ↓۳- پانویس

مذهب و پيروان شيخ احمد احسائی

مرحوم حاج ملّا هادى سبزوارى حكيم معروف، در بحث أصالة الوجود در شرح منظومه خود حاشيه‌اى مرقوم داشته‌اند كه تمام اساتيد علم و حكمت، روى سخن محقّق سبزوارى را به شيخ أحمد احسائى ميدانند. ترجمه حاشيه «منظومه» اينست:

«هيچيك از حكماء به اصالت وجود و اصالت ماهيّت معتقد نبوده مگر يكى از معاصرين كه اين عقيده را قائل است و قواعد فلسفى را مورد اعتبار قرار نداده و در بعضى از مؤلَّفات خود گفته است:

وجود منشأ كارهاى نيك است و ماهيّت منشأ كارهاى زشت؛ و اين امور اصلى هستند و اولويّت براى اصليّت دارند. بديهى است كه ميدانيد كه شرّ عدمِ مَلكه است؛ و علّت عدم، عدم است و چگونه ماهيّت اعتبارى را توليد مى‌كند. بدانكه براى هر ممكنى زوج تركيبى ماهيّت و وجودى است. و ماهيّت را كلّى طبيعى نيز ميگويند كه در جواب ما هو گفته مى‌شود. و هيچيك از حكماء نگفته‌اند كه ماهيّت و وجود دو اصل هستند؛ چه اين گفته لازمه‌اش اينستكه هر چيزى دو چيز متباينى باشد.» [۱]

مقالات مرتبط

ناآشنایی شیخ احمد احسائی با قواعد فلسفی

اشتباهات شیخیه در رابطه ذات و صفات و معرفةالله، نحوه توجه به ذات در عبادات

پانویس

۱. «شرح منظومه» حاج ملّا هادى سبزوارى، ص ۵، چاپ طهران- ۱۲۹۸ (تعليقه)

عناوین دیگر این نوشتار
 • شیخ احمد احسائی (عنوان اصلی)
 • شیخ احمد احسایی
 • احمد احسائی
 • احمد احسایی