عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتپرسش پاسختماس با ما
تلگرام

ابن عطا آدمی

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵
فهرست
  • ↓۱- ابن‌عطا آدمي

ابن‌عطا آدمي

ابوالعباس احمد‌بن‌عطا آدمي از شاگردان بزرگ جنيد است. در تفسير عرفاني مقامي بلند دارد و تفسير او در مجموعة آثار سلمي منتشر شده است. ابن‌عطا از مدافعان سرسخت حلاج بود و در همين راه به سال ۳۰۹ق يا ۳۱۱ق كشته شد.

مربوط به دسته های:قرن اول تا چهارم هجری -