عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

ابوعبدالرحمن سلمی

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- ابوعبدالرحمن سلمي

ابوعبدالرحمن سلمي

وي از نويسندگان بزرگ صوفيه محسوب مي‌شود و نوشته‌هاي فراواني دارد. از جمله مهم‌ترين آنها حقائق التفسير و طبقات الصوفيه است. در حقائق التفسير، تفسيرهاي باطني آيات قرآن را كه از سوي عرفا صورت گرفته بود، جمع‌آوري كرد و از جمله تفسير منسوب به امام صادق علیه‌السلام را در آن مجموعه گرد آورد.

در طبقات الصوفيه، عرفا را در پنج طبقه دسته‌بندي و در هر طبقه به‌صورت گلچين، شرح حال بيست عارف را مورد بررسي قرار مي‌دهد و درمجموع به يك‌صد عارف و صوفي مي‌پردازد. طبقات الصوفيه در مقولة تذكره‌نويسي بي‌نظير است.

ابوعبدالرحمن سلمي از خانواده‌هاي عرفاني است. پدر و جد او از عرفا بودند. او در سال ۴۱۲ق درگذشت.