عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

منصور حلاج

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- حسين‌بن‌منصور حلاج بيضاوي
 • ↓۲- مقالات مرتبط
 • ↓۳- پانویس

حسين‌بن‌منصور حلاج بيضاوي

به قول استاد شهيد مطهري: وي از جنجالي‌ترين عرفاي دورة اسلامي است. عرفا دربارة او اختلاف فراوان دارند. بيشتر عرفاي متقدم او را انكار مي‌كنند. بيشتر عرفاي متأخر مثل ابوسعيد ابوالخير او را قبول دارند و عده‌اي ديگر از عارفان نيز دربارة حلاج توقف كرده‌اند. حلاج به سال ۳۰۶ق يا ۳۰۹ق به دار آويخته شد كه داستان آن مشهور است.

خواجه عبدالله انصاری، دربارة حلاج می‌گوید:

«من وی را نپذیرفتم، موافقت مشایخ را و رعایت شرع و علم را و رد نیز نكنم، شما نیز چنین كنید و وی را موقوف گذارید و آن را كه وی بپذیرد دوست‌تر دارم از آن‌كه رد كند». [۱]

مقالات مرتبط

پانویس

۱. عبدالرحمن جامی، نفحات الانس، ص۱۵۳.

عناوین دیگر این نوشتار
 • منصور حلاج (عنوان اصلی)
 • حسین بن منصور حلاج
مربوط به دسته های: قرن اول تا چهارم هجری -