عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > دانشنامه > آخوند کاشی

آخوند ملا محمد کاشانی

تغییر عنوان از: آخوند کاشی
انتشار: شنبه ۲۶ شوال ۱۴۳۵
فهرست

آخوند ملا محمد کاشانی

آخونْد مُلاّمُحَمَّدِ كاشاني (م ۲۰ شعبان ۱۳۳۳ق : ۱۱ تیر ۱۲۹۴ ش)، فقيه، حكيم، عارف امامي و مدرس بزرگ فلسفۀ صدرالمتألهين در اصفهان. جاذبۀ درس آخوند كاشاني كه فلسفه را با عرفان مي‌آميخت و نيز حكيم معاصر وي، جهانگير خان قشقايي، علاقه‌مندان به فلسفه به ويژه فلسفۀ صدرايي را از شهرهاي دور و نزديك و حتي از كشورهاي ديگر به اصفهان مي‌كشاند.

شاگردان

در محضر درس وي شاگردان بسياري حكمت آموخته‌اند كه مهم‌ترين ايشان عبارتند از :

 • ۱. شيخ محمد حكيم خراساني (د ۱۳۵۰ق/۱۹۳۱م)
 • ۲. حاج آقا رحيم ارباب (د ۱۳۹۶ق/۱۹۷۶م)
 • ۳. ميرزا ابوالقاسم محمد نصير شيرازي (د ۱۳۳۰ق/۱۹۱۲م)
 • ۴. سيد محمدرضا خراساني.

آخوند علاوه بر فقه و اصول و حكمت، در ادبيات عربي و فارسي و رياضيات تبحر داشت. از وي آثاري برجا نمانده است. در اصفهان وفات يافت و در تخت فولاد به خاك سپرده شد.

مآخذ:

 • ۱. مهدوي، مصلح‌الدين، تذكره‌القبور، اصفهان، ۱۳۴۸ش، ص ۶، ۷؛
 • ۲. همايي، جلال‌الدين، دو رساله در فلسفۀ اسلامي، تهران، انجمن فلسفه، ۱۳۹۸ق، ص ۱۵؛
 • ۳. هنرفر، لطف‌الله، اصفهان، تهران، جيبي، ۱۳۵۶ش، ص ۲۷۳.
عناوین دیگر این نوشتار
 • آخوند ملا محمد کاشانی (عنوان اصلی)
 • آخوند کاشی