عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

نامۀ آیة الله قاضی به مرحوم الهی

با دراویش و طریق آنان کاری نداریم.

عارف کامل آیة الله قاضی در نامهٔ خصوصی خود به مرحوم الهی می‌فرمایند: «با دراویش و طریق آنها کاری نداریم، طریقه طریقهٔ علما و فقها است، به صدق و صفا».

مطالب جدید