عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

شرح رساله لب اللباب - جلسه دوازدهم - آیةالله حاج سید محمدصادق حسینی طهرانی

یکی از آثار خلوص ذاتی رهایی از شیطان است و کسی که به مقام مخلَصین برسد و نفس خود را از دست بدهد دیگر شیطان به هیچ وجه تسلطی بر او نداشته و نمی تواند او را فریب دهد.

مطالب جدید