عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

سخنرانی استاد وکیلی در شب بیست و سوم ماه رمضان

بدانیم که هر امیدی به غیر از خدا، روزی قطع خواهد شد. خریدار جان بندگان، خداوند مهربان است. خدا منتظر آمدن ماست.

سخنرانی شبهای قدر - استاد وکیلی - شب بیست و سوم ماه رمضان

راه خدا آمیخته با مصیبت هاست، مؤمن بدون بلا نمی شود.

کسانی در عالم آخرت در امانند، که تمام وجودشان در دنیا رنگ خدایی گرفته باشد.

راه لقاء خدا، با قطع تعلق از غیر خدا شدنی است.

بدانیم که هر امیدی به غیر از خدا، روزی قطع خواهد شد.

خریدار جان بندگان، خداوند مهربان است. خدا منتظر آمدن ماست.

سخنرانی شبهای قدر - استاد وکیلی - شب نوزدهم ماه رمضان
سخنرانی شبهای قدر - استاد وکیلی - شب بیست و یکم ماه رمضان
سخنرانی شبهای قدر - استاد وکیلی - شب بیست و سوم ماه رمضان
مطالب جدید