عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > چرا علامه طهرانی شخصی از شاگردانشان را وصی عرفانی خویش قرار ندادند؟!

چرا علامه طهرانی شخصی از شاگردانشان را وصی عرفانی خویش قرار ندادند؟!

با توجه به اهمیت فراوان مسالۀ استاد در سلوک و ضرورت کامل بودن استاد، و تاکید بسیار زیاد علامه در کتبشان بر این موضوع، و اعتقادشان بر اینکه حتماً و حتماً در عالم، همیشه علمای ربانی و عارف کاملی وجود دارند، چانچه باز هم از کتبشان استفاده می شود، چرا ایشان شخصی از شاگردانشان را وصی عرفانی خویش قرار ندادند؟! و یا لااقل یک عالم ربانی خارج از حوزۀ شاگردان خود را معرفی ننمودند تا بالاخره این همه تحیر و سردرگمی و اختلاف پیش نیاید؟!

حاج شیخ محمد حسن وکیلی
پاسخ:۱

وجود یک انسان کامل در هر زمان از مسلمات است که حافظ ربط آسمان و زمین است (السبب المتصل بین الارض و السماء) که همان امام عصر ارواحنا فداه می‌باشند ولی ضرورت وجود یک انسان کامل غیر از آن حضرت در هر زمان مطلبی است که بنده اطلاعی از دلیلی عقلی یا نقلی بر آن ندارم و در آثار حضرت علامه هم چیزی به خاطر ندارم.

اما معرفی نکردن شخصی خاص، آن قدر که حقیر می‌دانم – مانند معرفی نکردن مرحوم انصاری - امری حکیمانه بوده است که توضیح آن متوقف بر توضیح و تشریح وضعیت شاگردان مرحوم علامه و ورود در جزئیات می‌باشد و حقیر از آن معذورم.