عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

عین القضات همدانی

انتشار: شنبه ۱ شعبان ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- عبدالله بن محمد بن علی میانجی همدانی (۴۹۲ ـ ۵۲۵ ه.ق)
 • ↓۲- پیوندهای مرتبط

عبدالله بن محمد بن علی میانجی همدانی (۴۹۲ ـ ۵۲۵ ه.ق)

وي ابتدا علوم رسمي را با نبوغ كم‌نظيري آموخت، اما در سن بيست‌ويك سالگي با شيخ احمد غزالي برادر ابوحامد غزالي ـ كه عارفي بزرگ بود‌ـ ملاقات كرد. اين ملاقات در او اثر شگرفي پديد آورد و او را در عرفان و تصوف از سرآمدان روزگار كرد.

عين‌القضات تأليفات ارزنده‌اي در عرفان اسلامي با گرايش فلسفي و نظري دارد. از جمله آنها، تمهيدات و زبدة الحقائق است. وي در سن سي‌و‌سه سالگي تكفير شد و به سال ۵۲۵ق كشته شد.

پیوندهای مرتبط

رساله شکوی الغریب، عقائد عین القضات همدانی

مربوط به دسته های: قرن پنجم و ششم هجری -