کانال تلگرام عرفان و حکمت
عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

صبا

انتشار: یکشنبه ۱۰ جمادی‌الاولی ۱۴۳۶

صبا (اصطلاح عرفانی) عبارتست از: آن کس که میان عاشق و معشوق میانجی است و خبری می‌آورد و بوی عاشق را به معشوق می‌رساند (رساله میر سید علی همدانی در شرح مرادات حافظ)، و همجنین صبا به معنای نسیم‌های رحمانی که از مشرق روحانيّات می‌وزد و بر انجام کارهای خیر برمی‌انگیزد (سیر و سلوک (طرحی نو در عرفان عملی شیعی)).

صبا در غزلیات حافظ:

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولهاکه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها
به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشایدز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها

و همچنین:

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا راکه سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را
شکرفروش که عمرش دراز باد چراتفقدی نکند طوطی شکرخا را

و همچنین:

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوستبیار نفحه‌ای از گیسوی معنبر دوست
به جان او که به شکرانه جان برافشانماگر به سوی من آری پیامی از بر دوست

صبا در غزلیات شاه نعمت الله ولی:

صبا که غالیه سائی همی کند هر سوچو باد گشته روان در هوای سید ماست
شمیم روضهٔ رضوان که روح می بخشدنسیمی از نفس جانفزای سید ماست

و همچنین:

گر ز چین سنبل زلفت صبا بوئی بردنافهٔ مشک ختن گیرد به هر سوئی برد
دل به دست باد خواهم داد هر چه باد بادلیکن آن بادی که از خاک درت بوئی برد
خاک آن بادم که ما را در هوای عشق توذره ذره گرد گرداند به هر کوئی برد
مربوط به دسته های: اصطلاحات عرفانی - زبان سلوک -