عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

شب عرفه

انتشار: دوشنبه ۶ ذی‌القعده ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- اعمال شب عرفه

اعمال شب عرفه

متن اصلی: میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و بیان اعمال شب عرفه - نویسنده: آیةالله میرزا جواد ملکی تبریزی

این شب شب مناجات بوده و پاداش عبادت در این شب برابر با صدو هفتاد سال عبادت است.

اعمال این شب

 • کسی که در این شب توبه کند مورد مغفرت الهی قرار می‌گیرد.
 • مستحب است دعای اللهم يا شاهد كل نجوى در این شب خوانده شود.
 • وهمچنین زیارت حضرت سید الشهدا در این شب سفارش شده است.
عناوین دیگر این نوشتار
 • شب عرفه (عنوان اصلی)
 • اعمال شب عرفه
مربوط به دسته های: مراقبات ماه ذی الحجه -