عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

شبلی

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵
فهرست

ابوبكر شبلي

برخي او را مصري و برخي او را خراساني مي‌دانند. از شاگردان بزرگ جنید بغدادی است. به آداب شريعت تقيّد كامل داشت.

او در سن ۸۷ سالگي و به سال ۳۳۴ق وفات يافت.

خادم شبلی از لحظة وفات او گزارش‌هایی داده است، می‌گوید:

«در بستر مرگ از من خواست تا وضویش دهم. وضو دادم، اما تخلیل لحیه را فراموش كردم. زبان وی گرفته بود، دست مرا گرفت و به میان لحیة خود درآورد، پس از آن ‌جان داد. وقتی یكی از بزرگان این واقعه را شنید، گفت: چه گویند در حق مردی كه در آخر عمر، ادبی از آداب شریعت از وی فوت نشد!

خادم در گفتاری دیگر از شبلی سخنی را در لحظات احتضار نقل كرده، می‌گوید:

شبلی در لحظة وفات می‌گفت: بر من یك درم مظلمه است و چندین هزار درم برای صاحب آن صدقه دادم و هنوز بر دل من هیچ شغلی از آن گران‌تر نیست».

مربوط به دسته های: قرن اول تا چهارم هجری -