عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

خواجه عبدالله انصاری

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵ - بروزرسانی: پنج‌شنبه ۴ صفر ۱۴۳۶

خواجه عبدالله انصاری از نوابغ عرفاني است و عالي‌ترين مرحله عرفان عملي به دست او رقم خورده است. كتاب منازل السايرين وي هم‌اينك با شرح كاشاني، متن درسي حوزه‌هاي علمي است و ظريف‌ترين معاني سلوكي در آن مطرح شده است.

استعداد شگرفي در نظم و نثر داشت و كلمات كوتاه شيرين و اشعار زيباي وي در جهان مشهور است و لقب وي «شيخ‌الاسلام» است. او در سال ۴۸۱ق درگذشت.

مربوط به دسته های: قرن پنجم و ششم هجری -