عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > دانشنامه > اعمال شب عرفه

شب عرفه

تغییر عنوان از: اعمال شب عرفه
انتشار: شنبه ۲۲ شعبان ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- اعمال شب عرفه

اعمال شب عرفه

متن اصلی: میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و بیان اعمال شب عرفه - نویسنده: آیةالله میرزا جواد ملکی تبریزی

این شب شب مناجات بوده و پاداش عبادت در این شب برابر با صدو هفتاد سال عبادت است.

اعمال این شب

 • کسی که در این شب توبه کند مورد مغفرت الهی قرار می‌گیرد.
 • مستحب است دعای اللهم يا شاهد كل نجوى در این شب خوانده شود.
 • وهمچنین زیارت حضرت سید الشهدا در این شب سفارش شده است.
عناوین دیگر این نوشتار
 • شب عرفه (عنوان اصلی)
 • اعمال شب عرفه