عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

ابوالقاسم قشیری

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵ - بروزرسانی: سه‌شنبه ۲۰ شوال ۱۴۳۷

ابوالقاسم عبدالکریم بن‌هوازن قشیری معروف به شیخ ابوالقاسم قشیری، از مؤلفان بزرگ صوفيه است.

جامي مي‌نويسد:

«در هر فني تأليفي لطيف دارد».[۱]

تفسير لطائف الإشارات از اوست و رسالة قشيريه او شهرتي جهاني دارد. اين كتاب با ارائة مباحثي در تاريخ عرفان، شرح احوال و اقوال عارفان، تبيين اصطلاحات عرفانی و... دائرة‌العمارفي در مباحث عرفان و تصوف است و ازجمله آثار مورد اعتناي عرفان بعدي مي‌باشد. قشيري در سال ۴۶۵ق وفات نمود.

پانویس

۱. عبدالرحمن جامي، نفحات الانس، ص۳۱۸.

مربوط به دسته های: قرن پنجم و ششم هجری -